Các câu hỏi thường gặp

Ban dang su dung dich vu Tai GlomobiThông tin dịch vụ

1. Để tham gia dịch vụ, khách hàng có thể đăng ký dịch vụ bằng cách gửi tin nhắn đăng ký đến đầu số của chương trình 7987, Soạn DK hoặc V1 gửi 7987

2. Nội dung tin nhắn trả về từ hệ thống: Sau khi gửi tin nhắn có cú pháp đăng ký dịch vụ, người dùng sẽ nhận được 2 tin nhắn gửi về từ hệ thống:

2.1 Tin nhắn đầu tiên là tin nhắn chào mừng và giới thiệu đến dịch vụ.

2.2 Tin nhắn thứ 2 là tin nhắn nêu rõ thể lệ bao gồm tất cả các thông tin về pháp lý liên quan đến chương trình, cùng với liên kết để tải ứng dụng.

Thông tin chi tiết dịch vụ

1. Đối tượng: Tất cả các thuê bao MobiFone/Vinaphone hợp lệ, sử dụng smartphone hoặc điện thoại có khả năng truy cập website của dịch vụ.

2. Dịch vụ “Glomobi” là một dịch vụ dưới dạng thuê bao với một ứng dụng (có thể được tải qua Glomobi, cung cấp cho tất cả các thuê bao trả trước và trả sau của Mobifone / Vinaphone thông qua đầu số 7987 (có thể có ngoại lệ, tùy thuộc vào Điều kiện và Thể lệ của dịch vụ – vui lòng tham khảo mục tương ứng).

3. Người dùng sẽ bị thu phí tham gia hàng ngày (5,000 đồng/ngày, bao gồm tất cả các khoản thuế).

4. Phân loại người dùng:Tất cả các thuê bao gửi từ khóa đăng ký dịch vụ đến đầu số của dịch vụ để đăng ký dịch vụ được coi là khách hàng tham gia dịch vụ cho đến khi khách hàng hủy dịch vụ.

Đăng ký và hủy đăng ký

1. Cú pháp đăng ký: Soạn DK hoặc V1gửi 7987.

2. Cú pháp hủy đăng ký : SoạnV1 hoặc HUYgửi 7987

3. Thuê bao có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào trong giai đoạn tính phí bằng cách gửi từ khóa HUYđến đầu số 7987.