Promocijska določila in pogoji

1. Ta Promocijska določila in pogoji se nanašajo na Glomobi, organiziran s strani R&D Media B.V. (v nadaljevanju: R&D Media), ki ima registriran sedež na naslovu Max Euweplein 24, 1017 MB Amsterdam, Nizozemska.

2. Namen akcij je promocija Glomobi. Namenjen je posameznikom, starim 18 ali več, ki se naročijo na Glomobi storitev med promocijsko kampanjo.

3. Promocijska določila in pogoji ter Splošna določila in pogoji R&D Media se uporabljajo za vsakega končnega uporabnika in so zavezujoče za vsakega končnega uporabnika ki sodeluje v promocijski kampanji. S sodelovanjem v eni izmed naših promocijskih kampanj se končni uporabnik strinja s Splošnimi določili in pogoji ter Promocijskimi določili in pogoji zapisanimi spodaj.

4. Zaposleni in družinski člani zaposlenih pri R&D Media (in njihovih hčerinskih podjetjih) ter vsi ki so vpleteni v promocijske kampanje (vključujoč oglaševalce ali proizvajalce) so izključeni iz sodelovanja.

5. Pri vsaki promocijski kampanji mora biti navedeno obdobje za sodelovanje. To informacijo lahko najdete na koncu vsake strani. Zmagovalec za posamezno nagrado bo neodvisno izžreban izmed vseh udeležencev, ki se strinjajo s pogoji igre kot so tu določeni. Zmagovalec bo obveščen preko elektronske pošte in/ali telefona v sedmih dneh od žrebanja. V zvezi z rezultatom in nagrado se ne bomo podajali v nikakršno komunikacijo z udeleženci.

6. Vsi poštni, kurirski in/ali bančni stroški so plačljivi s strani zmagovalca. V kolikor je nagrada vredna več kot €454, bo od vrednosti nagrade obračunan obvezni davek na igre na srečo. R&D Media bo uredil odbitek in prijavo davka na igre na srečo.

7. Vse nagrade ki so bile osvojene bodo dostavljene na uporabnikov naslov v roku 21 dni. Končni uporabnik mora v ta namen zagotoviti R&D Media svoj pravi naslov. V primeru denarnih iger bo znesek nakazan na številko računa ki ga poda zmagovalec.

8. R&D Media ni odgovoren za kakršne koli patente ali skrite napake pri nagradah ali kakršne koli poškodbe povzročene med dostavo nagrade.

9. Organizator promocijske kampanje si pridržuje pravico do zamenjave promocijske nagrade za drugo, ki je vsaj enake vrednosti, če ima promocijska kampanja manj kot 50 udeležencev ko se izteče obdobje za sodelovanje.

10. V primeru da izdelki ne morejo biti dostavljeni ali jih ni več na zalogi, si R&D Media pridržuje pravico da ponudi denarni znesek kot zamenjavo za nagrado ali del nagrade. Če so nagrade zamenjane z denarnim zneskom, mora ta biti enake ali višje vrednosti. Nagrada mora biti sprejeta kot je ponujena in ne more biti prenešena ali razdeljena.

11. Zmagovalec daje dovoljenje za uporabo njegovega imena, kraja bivanja in fotografije R&D Media v promocijske namene na spletni strani.

12. R&D Media lahko prilagodi ali spremeni ta Promocijska določila in pogoje (vključujoč Splošna določila in pogoje) kadarkoli. Svetujemo vam da redno pregledujete Promocijska določila in pogoje ter Splošna določila in pogoje.

13. R&D Media si pridržuje pravico – po svoji presoji in brez poprejšnjega obvestila – spremeniti Promocijska določila in pogoje ali zaključiti, umakniti ali spremenit promocijsko kampanjo, vključujoč primere k ogre za napake v programski opremi in/ali strojni opremi in iz drugih tehničnih in/ali pravnih vzrokov. Pri vsebini Promocijskih določil in pogojev ter Splošnih določil in pogojev lahko pride do tipkarskih napak ali napačnih interpretacij.

14. R&D Media Europe B.V. ima svoj sedež registriran v Amsterdamu in je registrirana pri Gospodarski zbornici pod številko 34233120, št. za DDV: 817968B040. Vse v zvezi z vsebino storitev ali temi Promocijskimi določili in pogoji, prosimo pošljite na R&D Media Europe B.V., P.O. Box 15748, 1001, NE Amsterdam, e-mail naslov: [email protected] ali sporočite preko telefona na 018888689. (brezplačno, razen plačila stroškov za uporabo vašega mobilnega telefona)