Termeni și condiții generale

Articolul 1 – Drepturi și responsabilități

Termenii și condițiile menționate pe site-ul web („Termeni și condiții promoționale” și „Termeni și condiții pentru utilizatori”) și în plus față de Termenii și condițiile generale de mai jos, se aplică la și fac parte din toate ofertele de servicii digitale și de alt gen oferite online de către R&D Media prin rețelele operatorilor de comunicații mobile („Operatorul”) la care utilizatorul este abonat („Abonament mobil”) (chiar dacă serviciile nu sunt descrise, sau nu sunt descrise mai în detaliu, în acești termeni și condiții). Serviciile digitale și de alt gen oferite online de către R&D Media cuprind jocuri, mesaje text, fișiere audio și/sau imagini și/sau servicii similare („Serviciile de conținut”) ce sunt livrate prin intermediul rețelei Operatorului, printre altele prin servicii de mesaje scurte (SMS), servicii generale de radio sub formă de pachete (GPRS) și/sau servicii de a treia generație (3G).

Articolul 2 – Modificări ale prețurilor și produselor

2.1. Utilizatorii finali existenți vor fi informații prin SMS cu o săptămână înainte ca modificarea prețului să fie implementată. În cazul în care utilizatorii finali continuă să utilizeze serviciile R&D Media sau se înregistrează după data la care este introdusă modificarea prețului, modificările vor fi considerate acceptate. R&D Media își rezervă dreptul de a avea întotdeauna dreptul de a implementa modificări de preț după anunțarea acestui lucru pe site-ul web.

2.2. R&D Media își rezervă dreptul de a înlocui orice produs cu un produs alternativ echivalent, fără preaviz.

Articolul 3 – Costuri

3.1. Ofertele sau cotațiile menționate în reclame sau pe www. Glomobil.com („site-ul web”) sunt fără obligații, cu excepția cazului în care oferta specifică, în mod expres, contrariul, în scris.

3.2. Costurile vor fi taxate de către Operator sau debitate din creditul utilizatorului final în cazul unui abonament preplătit. Utilizatorul final își dă acordul expres în acest scop și garantează că aceste Costuri pot fi colectate.

3.3. Costurile pot fi taxate pentru fiecare mesaj primit sau trimis, în funcție de tipul de mesaj și/sau de metoda de plată. Costurile standard pentru trimiterea SMS-urilor (de ex. mesaje text), indicate de operatori, se aplică tuturor mesajelor trimise și primite. Se poate percepe și o taxă de înregistrare unică. Mai multe informații despre tarifele și metoda de plată pentru utilizarea serviciului într-o anumită țară pot fi găsite la Întrebări frecvente și/sau Termeni și condiții pentru utilizatori.

Articolul 4 – Livrarea serviciului de conținut

Serviciul de conținut este solicitat de la R&D Media și este livrat de serviciul și rețeaua Operatorului către utilizatorul final.

Articolul 5 – Încetare și anulare

Metodele de încetare a livrării serviciului de conținut sunt menționate în Termenii și condițiile pentru utilizatori, și serviciul poate fi reziliat doar în maniera stabilită în Termenii și condițiile pentru utilizatori.

Articolul 6 – proprietate intelectuală

6.1. Cu excepția cazului în care este stabilit altfel în acești Termeni și condiții generale, toate drepturile de autor, brevetele, mărcile, desenele, modelele și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la serviciile de conținut și/sau site-ul web R&D Media, furnizorii săi sau alte părți în drept.

6.2. R&D Media acordă utilizatorului final un drept de utilizare limitat, non-exclusiv, non-transferabil și revocabil de a descărca, primi și/sau consulta serviciile de conținut.

6.3. Cu excepția cazului în care R&D Media declară, în mod explicit, contrariul, utilizatorului final nu îi este permis să reproducă, modifice, execute, transfere, distribuie, vândă, utilizeze pentru produse derivate, sau să folosească în orice alt fel serviciile de conținut primite sau descărcate, fără acordul prealabil în scris în acest scop.

6.4. Utilizatorul final asigură R&D Media și reprezentanții, conducerea, angajații și furnizorii săi, precum și furnizorii de informații ai terțelor părți, împotriva daunelor și riscurilor și acceptă răspunderea față de R&D Media și reprezentanții, conducerea, angajații și furnizorii săi, precum și furnizorii de informații ai terțelor părți pentru consecințele încălcării drepturilor de proprietate intelectuală ale R&D Media sau ale terților, nerespectării acestor Termeni și condiții generale ce decurg din utilizarea neautorizată a serviciilor noastre sau dintr-un comportament neautorizat.

Articolul 7 – Procesarea datelor și confidențialitatea

7.1. R&D Media își rezervă dreptul de a utiliza toate datele utilizatorului final (număr de telefon mobil, adresă de e-mail etc.) în scopuri promoționale suplimentare.

7.2. R&D Media aduna și procesează (de ex., printre altele, adună, păstrează, consultă, oferă terților, clasifică și leagă) anumite date personale și de trafic ale utilizatorului final.

7. R&D Media va procesa doar datele utilizatorului final, în conformitate cu politica de confidențialitate, care poate fi vizualizată și descărcată de pe site-ul web. R&D Media respectă legile relevante de confidențialitate și reglementările în acest sens, ca și companie internațională, R&D Media și companiile sale afiliate lucrează tot mai mult dincolo de granițele unei singure țări.

Articolul 8 – Limitarea responsabilității

8.1. Utilizarea serviciilor de conținut și site-ului web al R&D Media se face cu riscul utilizatorului final. R&D Media lucrează pentru utilizarea neîntreruptă a serviciilor de conținut. R&D Media nu poate garanta că serviciile de conținut vor satisface cerințele utilizatorului final sau că descărcarea, primirea și/sau consultarea serviciilor de conținut vor rămâne neîntrerupte sau fără erori.

8.2. Utilizatorul final recunoaște, în legătură cu serviciile de telecomunicații mobile, că abilitatea de a realiza o conexiune, menține o conexiune și calitatea unei conexiuni nu este aceeași sau adecvată în orice moment sau loc și că serviciile de conținut pot fi afectate negativ sau deveni indisponibile temporar din cauza interferențelor cauzate de factori fizici (tuneluri, munți, clădiri etc.), de adaptări și lucrări de întreținere a rețelei Operatorului.

8.3. Dacă utilizatorul final nu este în măsură să utilizeze serviciile de conținut fără întreruperi în orice moment, acest lucru nu îi va da dreptul la o reducere de preț pentru serviciile de conținut sau la o restituire a sumelor plătite deja.

8.4. R&D Media nu va răspunde niciodată pentru daune, cum ar fi, dar fără a se limita la, infectarea sau coruperea sistemului hardware și/sau software utilizat de utilizatorul final, din cauza accesului la site-ul web sau utilizării serviciilor de conținut, care include serviciile de conținut descărcate și hardware-ul și software-ul necesar realizării unei conexiuni. Utilizatorul final trebuie să își ia măsurile de siguranță proprii pentru a evita astfel de incidente.

8.5. Dacă R&D Media trebuie, totuși, să compenseze utilizatorul final, din orice motive, compensația nu va depăși niciodată valoarea facturii pentru serviciile de conținut care au provocat daunele.

8.6. Conținutul site-ului web a fost compilat cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, R&D Media nu poate oferi garanții cu privire la natura, acuratețea sau conținutul acestor informații. R&D Media nu este răspunzătoare pentru orice erori, inexactități, neînțelegeri, întârzieri sau transmisiuni neclare de comenzi și declarații din cauza utilizării Internetului, sau pentru repercusiunile punctului de informare în cauză.

Articolul 9 – Despăgubire

Utilizatorul final nu poate trimite niciun mesaj infectat și/sau corupt, ilegal, dăunător, amenințător, vulgar, degradant, ostil, care să încalce confidențialitatea sau care să fie inacceptabil în orice alt mod, către R&D Media, și despăgubește R&D Media pentru toate daunele directe sau indirecte cauzate de trimiterea acestor mesaje.

Articolul 10 – Comenzi pentru servicii

Utilizatorul final trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Dacă nu răspundeți de plata contului de telefon mobil sau aveți mai puțin de 18 ani, vom avea nevoie de acordul părții care plătește contul de telefon mobil (părinții, tutorele, angajatorul etc.) înainte de a vă înregistra și/sau participa la serviciu. Înregistrându-se și/sau participând la serviciu, R&D Media presupune că utilizatorul final a obținut consimțământul, acordul sau aprobarea necesară de la plătitorul contului de telefon mobil, tutore, părinți etc.

Articolul 11 – Legile aplicabile

11.1. Legea țării în care este efectuată campania este legea aplicabilă, utilizarea serviciilor de conținut, contractul și site-ul sunt supuse acestor legi. Imposibilitatea R&D Media de a exercita sau executa drepturile sau prevederile Termenilor și condițiilor generale nu va constitui un motiv pentru renunțarea la aceste drepturi sau dispoziții restrictive. Dacă o dispoziție din Termenii și condițiile generale este considerată a fi nevalabilă de către un tribunal cu jurisdicție, părțile sunt de acord că instanța trebuie să încerce să permită aducerea la îndeplinire a intenției părților, așa cum este stabilit în dispozițiile restrictive, în măsura în care acest lucru este permise de lege, iar celelalte dispoziții ale Termenilor și condițiilor generale vor rămâne pe deplin în vigoare.

11.2. Orice dispută va fi rezolvată exclusiv de către instanța competentă din Amsterdam.

Articolul 12 – Modificări

Acești Termeni și condiții generale pot fi revizuite de către R&D Media din când în când. Utilizatorii finali vor fi informați despre modificări prin intermediul unui mesaj pe site-ul web. Aceste modificări vor fi considerate acceptate dacă utilizatorii finali continuă să utilizeze sau să descarce serviciile R&D Media după data specificată a introducerii lor. Acești Termeni și condiții generale pot fi solicitate R&D Media în orice moment.

R&D Media are sediul în Amsterdam și este înregistrată la Camera de Comerț cu numărul 34233120, cod de înregistrare în scopuri TVA: NL 8147.53.589B01